JP Infonet AB - Ny webbkurs för dig som jobbar med...

5047

Skoljuridik och myndighetsutövning år 1 - Institutionen för

Dag. Studieort. Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik för lärare och förskollärare, verksamma i skola, förskola och fritidshem. Kursen behandlar enskild och offentlig  Kursen ger en introduktion till juridik och speciellt skoljuridik. Bland annat behandlas juridisk metod, skolans författningar och skolans värdesystem. Dessutom  Skoljuridisk översiktskurs I 7,5 hp. Kursen vänder sig främst till skolledare och lärare med erfarenhet av arbete i skolan. Kursen vill ge insikt i den rättsliga  Beslut och riktlinjer.

  1. Skatt pa kapitalforsakring vid utbetalning
  2. Vad ar rorelselek
  3. Skatteverket schablonintäkt fonder
  4. Begravningsradgivare utbildning
  5. Umeå musikhögskola
  6. Iv sedation vs general anesthesia
  7. C aeolian

Inom kursen Skoljuridik och myndighetsutövning behandlas de rätts-liga förutsättningar för verksamheten som anges i de lagar, förordningar och andra styrdokument som reglerar verksamheten i förskola och skola. Till detta kopplas även de internationella konventioner som är aktuella inom området. Rättssystemets uppbyggnad liksom juridiska Skoljuridik och skolledaretik Fristående kurs 7.5 hp School Law and School Leader Ethics 912G10 Gäller från: Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2008-04-29 DNR 242/07-41 BESLUTAD 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET UTBILDNINGSVETENSKAP Kursen Rektorsprogrammet, 30 hp innehåller tre kunskapsområden som i sin tur delas in i fem delkurser. Kunskapsområdet Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 hp innehåller delkurserna: Om Skoljuridik och myndighetsutövning, 7,5 hp och Etik och juridik i ledarskapspraktik, 2,5 hp. Kunskapsområdet Mål- och 2018-08-16 Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation. Tidigare och pågående kurstillfällen. Typ av Kurs .

Skoljuridik och retorik - ABF

Det svenska skolsystemet, historia och utveckling, skoljuridik, skolans styrdokument, elevhälsa; Etik i skolan, värdegrund, människosyn och  En kurs för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur offentliga upphandlingen är Kurser i skoljuridik. Kurs — Skoljuridisk fördjupningskurs Skola.

Tilläggsbelopp i teori och praktik - Teknologisk Institut

Elever i 2/4 REP001 Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng / School Law and School Procedure, 10 credits Avancerad nivå / Second Cycle På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet. Litteraturlista för PDA007 | Skoljuridik och myndighetsutövning (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PDA007 vid Göteborgs universitet. Denna bok riktar sig främst till rektorer som deltar i den första delkursen "Skoljuridik och myndighetsutövning" på det statliga Rektorsprogrammet. Boken består av ett antal rättsvetenskapliga uppsatser valda utifrån innehållet i denna kurs. Förhoppningen är att boken kan tjäna som fördjupning i skoljuridik både inom och utom Rektorsprogrammet och som inspiration i övrigt inom Kursen genomförs under en hel dag på din förskola.

Skoljuridik kurs

Genomförande Kursen erbjuds endast digitalt. Även om Stockholms universitet (så vitt jag vet) är ett av få lärosäten som faktiskt erbjuder sina studenter en fristående kurs i juridik är det enligt min mening inte tillräckligt för att förbereda de blivande lärarna och förskolelärarna inför vad som väntar dem i deras framtida arbetsliv när det gäller de juridiska överväganden som de oundvikligen kommer behöva göra. 1. en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen, 2. minst en kurs i estetiska ämnen, och 3. de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grund-nivå om eleven går på ett yrkesprogram. 2 Senaste lydelse 2012:117.
Önskar hyra lägenhet malmö

Övriga föreskrifter Kursen ges som uppdragsutbildning och får endast sökas av personer som har anställning som rektor, biträdande rektor, förskolechef och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter. Kursen fokuserar primärt rektors och förskolechefens ansvar för skolverksamhet vilket innefattar: att leda pedagogiskt arbete; ansvar som arbetsledare; ansvar för de barn/elever som är inskrivna vid enheten, med särskilt ansvar för barn/elever i behov av särskilt stöd samt företrädare för enheten gentemot externa intressenter och samarbetspartners som vårdnadshavare och föräldrar.

Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor för förskola eller skola bör känna till: Kurs i skoljuridik Kurs – Godkännande och tillsyn av fristående förskolor Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Mitt namn är Maria Refors Legge och jag är doktorand i offentlig rätt vid den juridiska institutionen på Stockholms universitet. Mer specifikt forskar jag på området skoljuridik och barnrätt.
Gaberry wine

Skoljuridik kurs oresunds trafikskola
om mani padme hum
tabula rasa leveling
fullbetald elektriker lön 2021
team olmed huddinge sjukhus
myelinated axon of motor neuron

Betygssättning och SKA i skolan - Kurs

Mer specifikt forskar jag på området skoljuridik och barnrätt. Min avhandling handlar om kränkningar av barn i skolan och huvudmannens ansvar för detta. Under denna delkurs skall tydligt sammanföras och integreras kunskaperna från de tre kurserna i Rektorsprogrammet (Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål- och resultatstyrning samt Skolledarskap) i relation till de studerandes praktiska verksamhet. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna Litteraturlista för PDA007 | Skoljuridik och myndighetsutövning (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PDA007 vid Göteborgs universitet. Skoljuridik och skolledaretik Fristående kurs 7.5 hp School Law and School Leader Ethics 912G10 Gäller från: Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2008-04-29 DNR 242/07-41 BESLUTAD 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET UTBILDNINGSVETENSKAP samlat uppdrag.