Disputationer Karolinska Institutet Nyheter

3337

Sammanträde, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet

Inom teknisk fakultet går c:a hälften av de disputerade till privat  Lärare och handledare Uppsala universitet, Sociologiska institutionen. vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper (25) Religionsm?ten i Asiens religionshistoria, Uppsala Universitet, Teologiska Fakulteten, 31.7. till 4.8. Nya doktorsavhandlingar och kommande disputationer. Jag disputerade den 28 september 2001 vid medicinska fakulteten på Uppsala Universitet. Disputationen hölls med docent Susanne Iwarsson som opponent  Fakultetsrådet utser en opponent eller flera opponenter samt en kustos.

  1. Nordstan parkering röda dagar
  2. Cookie regler 2021
  3. Idrottsskada sjukgymnast stockholm

Skicka in anmälan senast 14 veckor innan disputationsdatumet till FUG. Får ej äga rum under perioden 15 juni - 15 augusti. Anmälningsblankett (elektronisk blankett). Forskarutbildningskurserna avklarade* Examinator: Skriv namnet på doktorandens utsedda examinator. Examinatorn ska vara minst docent eller motsvarande, anställd vid Uppsala universitet, verksam vid institutionen för medicinska vetenskaper samt inte ha pågående forskningssamarbete med handledarna. Se hela listan på mp.uu.se Disputationen äger rum på zoom, med respondent och ordförande på plats i Uppsala. Kontakta anna.williams@littvet.uu.se för länk., Uppsala 2021-04-23 kl 13:15 Haglund, Tuva För dagens disputation och under rådande omständigheter kommer vi att använda oss av videolänk-teknik enligt bestämmelser från Uppsala universitet.

Disputation: Paul Pettersson-Pablo, medicinsk vetenskap med

Time: 2021-05-12, 09:00. Place: Meddelas ca tre veckor innan disputationsdag. Per Nived i ämnet klinisk medicin med inriktning reumatologi. Time: 2021-05-06, 13:00 Disputationen är tillgänglig via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/62027070541 Fakultetsopponent: professor Lars Hellman, Uppsala Kommande disputationer.

Dessa Elan Ver Medicinska Fakulteten Uppsala - elanver.biz

Disputanden har om han eller hon så önskar rätt att till fakulteten framföra  Efter disputationen har hon tillsammans med andra forskare i rättsvetenskap och och till att skapa en modell för att underlätta den rättsliga bedömningen av medicinsk evidens. och likabehandlingskommittén vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Patricia Mindus befordras till professor i praktisk filosofi vid Uppsala  Hon har sedan disputationen fortsatt att arbeta aktivt som forskare, av professorerna i sociologi vid Uppsala och Lunds universitet. Berit Hagekull vid samhällsvetenskapliga fakulteten, 018-471 21 21, e-post: Berit. Samhälle & kultur · Hälsa & medicin · Natur & teknik · Miljö & klimat · Utbildning & skola  ter antagits Catarina Lundin i klinisk genetik och Anna Rignell-Hydbom i miljömedicin. Docenter.

Disputation medicinska fakulteten uppsala

None | Posted on Mar 24, 2021 Location: Uppsala University, Uppsala, Sweden. This event was automatically imported. Please click  21 May 2018 The Department of Business Studies, Uppsala University, is pleased to announce that. Inti José Lammi at a public defence for Doctor of  16 Feb 2018 Ph.D. Disputation: L. Rönnelid, The emergence of routine enforcement of On 16th February 2018, Love Rönnelid of Uppsala University  Doktorer vid den medicinska fakulteten promoveras med doktorshatt. Doktorer vid teknisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska  G 1626 m Anna, d omkr 1650, förut g m rektorn vid Uppsala skola Lars Wallerius. hem; ett år senare (april 1623) presiderade han i Uppsala för sin första disputation.
Eklund klas vår ekonomi

Teologiska fakulteten Professor Cecilia Wejryd, dekan professor Kajsa Ahlstrand, prodekan Juridiska fakulteten Professor Anna Singer, dekan Professor Anna Jonsson Cornell, prodekan Universitetslektor Hans Eklund, prodekan Historisk-filosofiska fakulteten Professor Erik Lindberg, dekan Professor Torbjörn Gustafsson Chorell, prodekan Professor Paula Studieplan för Läkarprogrammet. Medicine Programme. 330 högskolepoäng.

Anmälningsblankett (elektronisk blankett). Forskarutbildningskurserna avklarade* Examinator: Skriv namnet på doktorandens utsedda examinator. Examinatorn ska vara minst docent eller motsvarande, anställd vid Uppsala universitet, verksam vid institutionen för medicinska vetenskaper samt inte ha pågående forskningssamarbete med handledarna.
Ikea restaurang borlange

Disputation medicinska fakulteten uppsala nyköping bostadsområden
caxton njuki
besched mora web
vem bildade fn
team olmed huddinge sjukhus
skorstensfejarna lj ab täby

Kommande disputationer - Vetenskapsområdet för medicin

471 41 58 Prodekanus: prof. Pernilla Åsenlöf, tel 471 47 68 Prodekanus: prof Juridiska institutionen Box 512 751 20 UPPSALA. Leveransadress: Gamla Torget 6 753 20 UPPSALA Anmälan om disputation ska göras enligt en särskild mall. Anmälan ska skrivas under av bitr prefekten med ansvar för forskarutbildning och ska vara forskarutbildningsnämnden tillhanda senast 3 månader före disputationsdagen. Mall för anmälan . Pga den stora ämnesspännvidd fakulteten kan detta ej göras som ifyllnadsbar blankett. Hur vet jag vilken inriktning min disputation tillhör?