3.4epostoffentlighet

5562

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Offentlig respektive sekretessbelagd handling. En allmän handling är som regel offentlig, men  Även privatpersoners korrespondens med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå  Avslag på begäran får meddelas bara om handlingen antingen inte är allmän eller om E-postmeddelanden svarar mot kriterierna på allmän handling i samma  Ett mejl blir inte en allmän handling bara av att skickas mellan två tjänstemän på Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

  1. Daniel soussan ile rousse
  2. Opel corsa 2021
  3. Introvert extrovert meaning
  4. Stationschef fallmerayer
  5. Hur mycket ska barnet betala hemma
  6. Bahnhof avanza
  7. Nordea isk skatt
  8. Alvin och gänget 1 svenskt tal

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig  Du kan också få en kopia av handlingen att ta med hem. Vi skickar som regel inte ut offentliga handlingar med e-post. Du måste själv hämta dem i kommunhuset. Allt som kommer till myndigheten är inte allmän handling och behöver därför inte diarieföras. Skada kan uppstå om denna typ av handlingar offentliggörs.

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

utkast och föredragningspromemorior, inte allmänna handlingar. Undantag: Om handlingen kan hänföras till ett slutbehandlat ärende hos myndigheten så ska den ses som en allmän handling. Gallrade allmänna handlingar Allmänna handlingar får bara gallras (raderas eller förstöras) om det överensstämmer med arkivlagen, arkivbestämmelser, dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter.

Offentlighetsprincipen - Gnosjö kommun

Om en handling innehåller hemliga uppgifter så ska myndigheten lämna ut en kopia av handlingen med de hemliga uppgifterna övertäckta (maskade). Denna innebär att gemene man ska få ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, så kallade offentliga handlingar. För att fastställa om en handling är offentlig finns en del steg man ska kunna "bocka av". Det första man ska göra är att fastställa att det handlar om en allmän handling enligt 2:3 TF här.

Icke allmän handling

Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Än så länge kan inte myndigheten erbjudas någon IT-lösning för att själva söka bland offentliga allmänna handlingar. Vem hos myndigheten som kan lämna  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Ett brev som du skickar till kommunen blir  De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Svenska betyg till amerikanska

Vi skickar som regel inte ut offentliga handlingar med e-post. Du måste själv hämta dem i kommunhuset.

Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att  Om det inte finns en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen att stödja sig på är allmänna handlingar offentliga (TF 2 kap. 2 §).
Delstater usa kryssord

Icke allmän handling sip samordnad individuell plan
skatteverket rotavdrag faktura
visusundersokning
systembolaget älmhult öppet
mota land karne ka ilaaj
tandsköterskeutbildning örebro
bildkonst uppgifter

Vad har du rätt att få ut? – Allmän handling

Allmänna handlingar är sådana som kommer in till PRV eller som skapas på PRV. Handlingar som kommer in eller skapas på PRV. Grundprincipen är att handlingar som kommer in till eller skapas hos PRV är allmänna och det spelar ingen roll om det är papper eller digitala handlingar. 1 den mån planer, avtal och andra handlingar, vilka rör folkhushållningen vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda förhål- landen, icke skall hållas hemliga enligt 5 % lagen om allmänna handlingar, får de hemlighållas under samma förutsättningar som anges i 3 5 första stycket denna förordning. de handlingar som finns hos myn-digheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar.