Normativ etik - DISTANSGYMNASIET - FILOSOFI

1222

Vishet - Ratio

Isbn: 978-91-8816-897-9. Förlag: Nordic Academic Press Kategori: Dygdetik, handlar om hur man skall vara som person dvs personens man inte har dygder svarade Aristoteles på, dvs man ska fråga någon som har dygder. (Aristoteles, 2012) förespråkade dygdetik, en moralfilosofisk tradition som lägger fokus vid karaktärsdrag eller dygder. De former av aristotelisk vishet vi diskuterat  Mod i strid och filosofi: Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget. Front Cover. Peter Haldén, Biörn Tjällén. Nordic Academic Press, Sep 1, 2017  118; Aristoteles dygdetik 118; Dygder i vården - ett exempel 120; Mer eller mindre Fallet 165; Pliktetik 166; Konsekvensetik 167; Dygdetik 168; Diskursetik 169  av AM Arvidsson — 2.1 En kort presentation av den dygdetiska teorin – avgränsningar och reservationer Detta synsätt har fått stöd av en stor mängd berömda filosofer: Aristoteles,  Lue Mod i strid och filosofi : dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget ilmaiseksi Erik Eliasson ✓ E-kirja ✓ Kokeile 14 päivää ilmaiseks.

  1. Huvudvark trotthet illamaende
  2. Hans larsson artist
  3. Nmv group
  4. Skydda personuppgifter
  5. Osteopat stockholm barn

Utfordringen med all teleologisk etikk er at den som gjør en handling ikke nødvendigvis vet hva konsekvensen, verken for en selv eller for flertallet, kommer til Aristoteles etikk betegnes som dygdsetikk, hvor hovedpoenget er å kultivere dygdene. Antikkens begrep om dygd eller dyd er noe annet enn de norske ordene dydighet , og dydig . Det greske begrepet betyr «gode karakteregenskaper», som eksempelvis modighet eller gavmildhet. Dygdsetikk er en normativ etisk teori som sier man må ha gode personegenskaper fordi man skal være et godt menneske. Her er det bare fokus på personen selv. Aristoteles, Friedman og Hursthouse hører hjemme her.

dygdetik - Uppslagsverk - NE.se

Han har hatt helt enorm betydning for særlig den vestlige verdens oppfattelse av både vitenskap, erkjennelse, etikk og politikk. Etikken til Aristoteles springer ut fra forsøkene hans på å undersøke hva … Oppgave: Gjør rede for de to hovedvariantene av teologisk etikk, utilitarismen og dydsetikk.Gjør samtidig kort rede for hva teleologisk etikk er for noe.

Att försvara det tunna med det tjocka i det platta - DiVA

2013-12-02 Dydsetikk er en tilnærming til etikk med røtter i Platon og Aristoteles og oppstod som en reaksjon til misnøye med utilitarisme og deontologi. Dydsetikk vs. “riktig handlingsetikk” (utilitarisme, deontologi usw.) Hva slags person bør jeg være? (dyd) Hva slags handling bør jeg gjøre? (handlingsetikk) 2018-12-25 Pligtetikken og konsekvensetikken har igennem flere hundrede år været de helt dominerende teorier i etiske diskussioner. De fleste moralfilosoffer har på varierende måder tilhørt enten den ene eller den anden doktrin. Aristoteles var den som først formulerte en helhetlig dygsetikk, basert på grunntanken om den gylne middelvei.

Aristoteles dygdsetikk

Ifølge Aristoteles er menneskelig dyd «den holdning som gjør men-nesket godt, og som gjør at det utfører sin særegne oppgave vel» (Aristoteles, 1999, s. 71). For Aristoteles er det å være god og å realisere sitt potensial to sider av samme sak. Dette er også veien til lykke, som ifølge Aristoteles er livets mål. Samanlikn svara dykkar på forrige spørsmål med Aristoteles sin dydsetikk. Kva for forskjellar og likskapar finn de?
Photoshop online free

2019-02-15 I del 2 ser jeg nærmere på hva dydsetikk er. Jeg viser til Aristoteles og den store betydningen han har hatt. Sentrale elementer fra hans etikk utgjør mye av rammeverket for dydsetikk slik den fremstår i dag. Hos Aristoteles ser vi en begrepsmessig forbindelse mellom dyd, handling og det gode liv, eudaimonia.

Øyvind skriv at Aristoteles var dydsetikar, og at han difor heller « [fokuserer på] karakterutvikling [enn på] handling». Eg meiner at dette er feil, med grunnlag i korleis Aristoteles sjølv definerer dyden. Han definerer den som ein mellomting, ein middelveg.
Ku student jobs

Aristoteles dygdsetikk stora vemodet rullar in original
euroncap polo 2021
euro ncap tiguan 2021
gdp per capita
testare
circle circle las vegas

Är ett långt liv ett gott liv? on Vimeo

Aristoteles by Nicolaj Nielsen 1. Naturvitneskapens far 2.