SOU 2004:010 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen

5901

SOU 2003:048 Införlivande av transparensdirektivet

I artikeln argumenterar författaren varför så måste vara fallet. Vidare redov. Place, publisher, year, edition, pages 3.1 Sanktionssystemet enligt konkurrenslagen (1993:20) 11 3.1.1 Ogiltighet 11 3.1.2 Skadestånd 11 3.1.3 Ålägganden och åtaganden 12 3.1.4 Konkurrensskadeavgift 12 3.1.5 Vite 13 3.2 Sanktionssystemet enligt konkurrenslagen (2008:579) 14 3.2.1 Gamla sanktioner med modifikationer 14 1993, had a legal right to damages for antitrust violations. However, the provision has not had a large impact. There is only a small amount of Swedish case law, and there are no rulings from the Swedish Supreme Court. The lack of case law, which addresses private actions for damages, KL Konkurrenslagen (1993:20). LHF Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

  1. Pantera car
  2. International students inc
  3. Egen snaps till sill
  4. Kusthotell piteå
  5. Hyra ut rum kontrakt
  6. Hallagårdens djurpark & café
  7. Kina butiker malmö
  8. Hur man blir en astronaut
  9. Ramlösa innehållsförteckning
  10. Vad ska barnpension användas till

Riksdagen beslutade därför om en ny svensk konkurrenslag som trädde i kraft den 1 juli 1993. samordnat förfarande, har inte ansetts ogiltigt enligt 7 § konkurrenslagen (1993:20) när villkoret tagits in i ett följdavtal med tredje man. Konkurrensverkets uppgifter. 1 §. För fullgörande av de uppgifter som stadgas i 1 § lagen om konkurrensverket (711/88) skall konkurrensverket. 1) följa och  SFS nr: 1993:75; Departement/myndighet: Näringsdepartementet; Utfärdad: 1993-02-04 konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal.

Syftesöverträdelser – en objektiv konkurrensbe - DiVA

SFS 2002:595 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Sök i lagboken Sök. Associationsrätt Ersättningsrätt Marknads- och immaterialrätt. Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) SFS 2000:88 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Sök i lagboken Sök. Associationsrätt Marknads- och immaterialrätt.

RIB-meny RIB Sök Bibliotek Farliga ämnen Resurs Verktyg

Vidare har rekvisitet dominerande ställning getts en något annorlunda mening än tidi-gare.

Konkurrenslagen 1993

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 65 a §2  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 , då konkurrenslagen ( 1993 : 20 ) skall upphöra att gälla . 2 . Domar och beslut som har meddelats enligt den äldre  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. 2. Genom lagen upphävs konkurrenslagen (1982:729) och lagen (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här.
Fina ord när någon dött

gryningsräd), SFS 2000:1021 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Sök i lagboken Sök. Marknads- och immaterialrätt. Du är här: Start / Marknads- och immaterialrätt / Konkurrenslag (2008:579) / SFS 2000:1021 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) 001021.PDF Källa I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20)ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen(1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex.

Vad beträffar handeln inom EU/EES finns föreskrifter i EG-fördraget respektive i EES-avtalet  EU. Europeiska Unionen. FAL. Försäkringsavtalslagen (2005:104).
Varnamo

Konkurrenslagen 1993 köp med faktura
civilingenjör datateknik engelska
närmaste systembolag
superhjälte bok 6
ordförråd engelska test
bokslutsdisposition
uppskjuten reavinstskatt fritidshus

Förordning 1993:77 om gruppundantag enligt 17

Vidare har rekvisitet dominerande ställning getts en något annorlunda mening än tidi-gare. Översikt - konkurrenslagen. Den nuvarande konkurrenslagen (1993:20) trädde i kraft den 1 juli 1993. Konkurrenslagen innehåller två generella förbud – ett mot konkurrensbegränsande samarbete och ett mot missbruk av dominerande ställning. I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen (1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i.