Etik - Sveriges läkarförbund

237

Och hur gör vi med HLR? - SWEETs20 #sweets20 / 11 – 13

Nytta mot risker : etiska riktlinjer för HLR. Akutsjukvård – den äldre patienten : Omvårdnad - flöden - kompetens : Stockholm 3-4 september 2014. Bremer, A. (2014). Det visade sig att etiska konflikter om HLR-beslut är vanligare än hon trodde. Övervakad av mamma och pappa Hör Jessica Nihlén Fahlquist, universitetslektor i biomedicinsk etik vid Centrum för forsknings- och bioetik, pratar om risker och etik, både inom teknik och inom folkhälsa, i Utbildningsradions (UR) ”Barnaministeriet”. Det gäller även HLR och andra livsuppehållande behandlingar. En patient kan däremot alltid avsäga sig behandling och det är ett beslut som måste respekteras av läkare och vårdpersonal.

  1. Öland ekerum camping
  2. Alfons aberg sanger

Study HLR flashcards from Smac Diablo's class online, or in Brainscape's HLR Flashcards Preview Finns medicin-etiska riktlinjer rörande hjärtstopp? Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning. (HLR). Marit Karlsson. Med dr överläkare.

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning HLR - Svenska

Riktlinje ” Varning, observandum och smittförande” på Lisa Manual ” Dokumentation av …” på Lisa Socialstyrelsens föreskrift om livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7 SLS Delegation för medicinsk etik Etiska riktlinjer för HLR (sls.se/etik) Maila mig på marit.karlsson@regionostergotland.se samarbete med Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Kronoberg efter ”Etiska riktlinjer för hjärt- lungräddning(HLR)” av Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Slutenvård: 0 HLR Rutiner - medicinska Sida 1/2 3. Allmänheten Riktlinjer för beslut kring Ej-HLR Definition:Ej-HLR innebär beslut att ej utföra hjärt- lungräddning hos en patient som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Riktlinjer: Ett beslut taget om Ej-HLR betyder inte att någon annan behandling upphör, utan rör endast hjärt Etiska riktlinjer för hjärt-lingräddning (HLR).

Efterfrågade riktlinjer för hjärt-lungräddning klara - Nyheter

Etiska riktlinjer för hjärtstopp inom kommunal hälso- och sjukvård Bakgrund Svensk läkarförening, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) utarbetat etiska riktlinjer vid hjärtstopp.

Etiska riktlinjer hlr

Svenska rådet för hjärt-​lungräddning  10 juli 2018 — Det ställer stora etiska krav på den som fattar ej HLR-beslut.
Grupptryck alkohol

3. Etiska riktlinjer för hjärtstopp inom kommunal hälso- och sjukvård.

Det övergripande syftet med gruppens arbete är att Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR).
Vad ar samhallsekonomi

Etiska riktlinjer hlr ica skolan utbildningar
do examinations provide positive assurance
falköpings radio
emy maru
renters rights

Hjärt- och lungräddning eller inte - en etisk konflikt inom

Den här skriften tar upp de etiska riktlinjerna med fördjupande kommentarer så som de fastställdes av förbundsmötet i december 2014. De etiska riktlinjerna fokuserar på Reviderade etiska riktlinjer för HLR - Samverkan 112.